close
Kungliga Nationalstadsparken 25 år!

Kungliga Nationalstadsparken 25 år!

24/02/2020

Djurgården är en viktig del av världens första nationalstadspark, Kungliga Nationalstadsparken. Området är ett alldeles unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, vackra byggnader, skogar, öppna marker och stränder. Och nu fyller Kungliga  Nationalstadsparken 25 år.

Anledningen till parkens uppkomst var att området sedan 1990-talet hotades av omfattande exploatering. Det gällde då att skydda områdets stora natur-, kultur- och rekreationsvärde, vilket gjordes tack vare engagemang och samverkan hos myndigheter, ideella organisationer och politiska krafter år 1995.

Kungliga Nationalstadsparken är idag Sveriges mest besökta grönområde och här finns ett mycket rikt växt- och djurliv. Cirka tre fjärdedelar av Upplands alla växter och djur finns här. Värt att nämna är att du också finner norra Europas största bestånd av gamla grova ekar i Kungliga Nationalstadsparken. Här hos oss på södra Djurgården finner du bland annat Prins Eugens ek som anses vara den största levande eken i hela Stockholms stad.

Grönskan som finns i parken renar luften, dämpar buller och bidrar till ett behagligt klimat i staden och erbjuder storstadsborna en avstressad miljö som ger förutsättningar för en bättre hälsa. Kungliga Nationalstadsparken har också ett stort kulturvärde med vackra hus, byggnader, intressanta museer, nöjesfält, teater- och underhållningsscener och slott. Ett utav dessa slott finner du här hos oss på södra Djurgården, Rosendals slott.

I år får vi äran att säga grattis till  Kungliga Nationalstadsparken 25 år i år, men också grattis till alla oss som får ta del av den. Under året kommer Kungliga Nationalstadsparken att firas med bland annat guidade turer, föreläsningar, en fotoutställning vid Nybroviken och blandade aktiviteter ute i parken.

I kalendern hittar du evenemang som sker hos oss på södra Djurgården under kategorin Nationalstadsparken 25 år, evenemangen fylls på efterhand.
Om du vill ta del av fler aktiviteter i hela parken finns mer information hos nationalstadsparken.se.

Varmt välkommen att utforska denna fantastiska park. Passa på att följa årstidernas växling i parken  alla dagar året runt.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer